Glukoza

Glukoza, której normalnie nie ma w moczu, ukazuje się wtedy prawie w takim stężeniu, w jakim jest w osoczu. Zatrucie cyjankiem daje ten sam wynik. Czynność, więc reabsorpcyjna kanalików, którą w doświadczeniach tych zniesiono, sprowadza się do usuwania całej glukozy, większości chlorków oraz wody z przesączu kłębkowego i zwracanie ich do, krwi. Wykazano przy tym u niższych zwierząt, że wchłanianie reabsorpcja glukozy odbywa się prawie całkowicie w kanaliku bliższym kłębka, podczas gdy wchłanianie chlorków oraz zmiana oddziaływania moczu pierwotnego odbywają się w kanaliku dalszym. Substancje, które ukazują się w moczu, podzielono na dwie grupy, a mianowicie na ciała, które są wydalane tylko wtedy, gdy ich stężenie we krwi przekracza pewien próg, jako tak zwane ciała progowe, oraz na ciała, które są wydalane przy niskiej ich koncentracji we krwi, jako tak zwane ciała nieprogowe. Ogólnie można powiedzieć, że ciałami progowymi są takie składniki moczu, jak glukoza i chlorki, których zatrzymanie może mieć wartość dla zwierzęcia, podczas gdy substancjami nieprogowymi są składniki takie, jak barwniki, siarczany, kreatynina, mocznik i inne ciała, które są obce ustrojowi lub których całkowite usunięcie jest korzystne dla zwierzęcia. [przypisy: sole amonowe, zróbmy sobie wnuka cda, wałeczki ziarniste w moczu ]

Powiązane tematy z artykułem: sole amonowe wałeczki ziarniste w moczu zróbmy sobie wnuka cda