Kreatyna w moczu prawidlowym

Kreatyna w moczu prawidłowym osób dorosłych nie występuje, jest jednak normalnym składnikiem moczu dzieci aż do okresu pokwitania, u kobiet zaś podczas ciąży najwyższe liczby kreatyny stwierdza się jednak po porodzie. Występuje, ona także w tych stanach patologicznych, w których wydalanie kreatyniny jest wzmożone, jak np. w głodzie, gorączce, nadczynności tarczycy, chorobach wyniszczających i w zaniku mięśni. Chlorki są naj obficiej reprezentowanymi solami zarówno w moczu, jak i we krwi. Człowiek wydala z moczem w warunkach zwykłych 12-14 g soli kuchennej na dobę. W osoczu krwi chlorki są głównymi czynnikami wytwarzającymi odpowiednie ciśnienie osmotyczne, stężenie zaś ich jest stałe i wynosi przeciętnie 0,12 mola na litr. Stężenie chlorków w moczu może zmieniać się znacznie, od śladów podczas diety bezsolnej do 0,33 mola przy podaży dużych ilości soli. Podczas trawienia stężenie chlorku sodu pada zarówno w moczu, jak i we krwi, gdyż jon chlorowy przechodzi w kwas solny w żołądku. Po skończonym trawieniu chlor wchłania się z powrotem do krwi i przechodzi do moczu. Siarczany występuj ą w moczu głównie, jako sole nieorganiczne powstają one w wyniku utleniania zawierających siarkę białek. [przypisy: Warszawa wałeczki ziarniste w moczu, wałeczki szkliste, wałeczki ziarniste w moczu ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap żary rejestracja wałeczki szkliste wałeczki ziarniste w moczu