Krwinki

Wałeczki te powstają z powodu głębokich zmian wywołujących stłuszczenie w zmienionym. Wałeczki woskowe mają większy przekrój od poprzednich. Świadczy to o tym, że powstają one w rozszerzonych kanalikach. Pochodzą one z mas szklistych nagromadzonych w kanalikach, przy czym masy te ulegają zmianom woskowym. Powstają one zwykle wskutek długotrwałego procesu chorobowego i wygląd ich świadczy, że są to twory starsze. Mają one, bowiem bardziej ostre obrysy i poprzeczne pęknięcia. Stwierdza się je w przewlekłych i ciężko przebiegających zapaleniach kłębków nerkowych. Wałeczki mogą składać się z krwinek czerwonych lub białych. Krwinki, bowiem zlepiając się w kanalikach nerkowych tworzą jakby ich odlewy. Wałeczki z krwinek czerwonych widzimy w ostrym zapaleniu kłębków nerkowych, z białych zaś – w sprawach przewlekłych, zwłaszcza ropnych. Wałeczki bakteryjne składające się ze skupień bakteryjnych i wałeczki soIne składające się z bezpostaciowych soli moczanowych nie mają wyraźnych obrysów. Wałeczki rzekome, czyli cylindroidy, są odmianą wałeczków szklistych. Cylindroidy nie są wyrazem chorób nerkowych i występują także w moczu prawidłowym. W różnych sprawach chorobowych dróg moczowych zjawia się w moczu śluz. Zwłaszcza może •być go dużo w zapaleniu miedniczek nerkowych, pęcherza moczowego i cewki moczowej. W chorobach nerek śluzu w moczu nie stwierdza się. [więcej w: japana zjadam allegro, zhemolizowana krew, modelarstwo allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: japana zjadam allegro modelarstwo allegro zhemolizowana krew