Mala ilosc siarczanów wystepuje w postaci estrów

Mała ilość siarczanów występuje w postaci estrów, np. z fenolem, indolem i skatolem, które powstają 2J białek po bakteryjnym ich rozkładzie w jelicie. Fosforany w moczu są w stanie rozpuszczonym. Osady krystaliczne soli fosforanowych w moczu zwykle są wyrazem stanów patologicznych. W moczu kwaśnym można znaleźć szczawian wapnia, podczas gdy w moczu zasadowym najczęściej występują węglanifofsforan wapnia. Nieprawidłowe składniki w moczu mogą być wywołane przez nieprawidłowy skład krwi lub przez miejscowe stany chorobowe nerek. We krwi, bowiem mogą znajdować się takie ciała, jak np. jodki, barwniki itd. oraz inne substancje rozpuszczalne, normalnie obce dla ustroju, lub też ciała normalnie istniejące we krwi, lecz w stanach zwykłych niewydzielane. Mogą one być usuwane z moczem dopiero wtedy, gdy stężenie ich w osoczu jest zwiększone. Przejściowy np. cukromocz może być wywołany przez spożycie dużej ilości cukru, co najmniej 200 g, Nadmiar adrenaliny we krwi wywołuje w wątrobie gwałtowną przemianę glikogenu w glukozę i w wyniku wzrost cukru we krwi i cukromocz. Taki stan może być wywołany bezpośrednim podrażnieniem nerwu trzewnego lub też nakłuciem komory czwartej. [więcej w: zróbmy sobie wnuka cda, endodoncja mikroskopowa łódź, eskulap zary ]

Powiązane tematy z artykułem: endodoncja mikroskopowa łódź eskulap zary zróbmy sobie wnuka cda