Reabsorpcyjna czynnosc kanalików wykazano w nerce zaby

Reabsorpcyjną czynność kanalików wykazano w nerce żaby. Wykonane w tym kierunku doświadczenia, w których porównywano skład płynu kłębkowego i moczu pęcherzowego, wykazały, że w odpowiednich warunkach glukoza i chlorki są w przesączu kłębkowym, lecz nie ma ich w moczu. Co więcej, ilość płynu kłębkowego, który zbierano w danym czasie, pomnożona przez liczbę kłębków, była o wiele większa niż ilość moczu, który ukazywał się w tym samym czasie. Woda, zatem jest wchłaniana reabsorbowana w kanalikach. Wchłanianie wody w kanalikach sprawia, że ciała, które nie są wchłaniane, ukazują się w wyższym stężeniu w moczu niż w osoczu. W wyosobnionej nerce kręgowców reabsorpcyjną czynność kanalików wykazano w doświadczeniach, W których zniesiono ich czynność przez oziębienie lub jady. Oziębienie np. wywołuje 2- lub 3-krotny wzrost wydalania wody i ogromny wzrost wydalania chlorków. [podobne: nitkowiec ludzki, eskulap żary rejestracja, japana zjadam allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap żary rejestracja japana zjadam allegro nitkowiec ludzki