stalosc stezenia tych cial w osoczu krwi

Zgodnie z teorią filtracyjno-reabsorpcyjną ciała progowe są wchłaniane w kanalikach nefronu, podczas gdy ciała nieprogowe są przepuszczane do moczu. Z powodu wchłaniania wody ciała nieprogowe ukazują się w moczu w wyższym stężeniu niż ciała progowe. W stosunku, więc do ciał progowych nerka spełnia czynność regulacyjną, utrzymując stałość stężenia tych ciał w osoczu krwi. Wchłanianie w kanalikach jest sprawą czynną i za podstawowy proces w kanalikach nerkowych należy uważać wywoływanie zmian w ciśnieniu osmotycznym płynu przepływającego przez kanaliki. Zwiększa się wtedy wydatkowanie energii, które jest uwarunkowane czynną pracą, jaką wykonuje tkanka nerkowa. Nerka zużywa przy tym dużo tlenu i obliczenia wykazały, że potrzebuje ona 8 razy więcej tlenu niż serce. Praca przesączania w kłębku dochodzi do skutku dzięki energii powstałej z pracy serca, natomiast kanaliki wykonuj ą swoją czynność dzięki energii procesów powodujących wchłanianie. Aby stężyć ciała w roztworze, konieczny jest wydatek energii. Obliczenie energii wykazało, że dla stężenia ciał w nerkach musi być dostarczona większa energia niż wytworzona przez ciśnienie tętnicze. Wynika stąd, że w tworzeniu moczu musi brać udział czynna praca wydzielnicze nerki. [podobne: endodoncja mikroskopowa łódź, eskulap zary, sole amonowe ]

Powiązane tematy z artykułem: endodoncja mikroskopowa łódź eskulap zary sole amonowe