CZYNNIKI BIOLOGICZNE

CZYNNIKI BIOLOGICZNE a. Pasożyty zwierzęce Pasożyty- zwierzęce, wywołujące choroby, dzielimy na trzy grupy: I. stawonogi (Arthropoda), – II. Robaki (Vermes), – III. Pierwotniaki (Protozoa), Świerzbowiec przenosi się z człowieka na człowieka, powodując nawet swego rodzaju epidemie. Czytaj dalej CZYNNIKI BIOLOGICZNE

Zasadowica

Zasadowica występuje także po utracie kwaśnego soku żołądkowego, np. w wymiotach i podczas pozbywania się kwasu mlekowego, np. w czasie odpoczynku po ciężkiej pracy fizycznej. Oddziajywanie moczu u trawożernych jest zasadowe, u mięsożernych kwaśne. Mocz osesków jest bardziej kwaśny niż dorosłych. Czytaj dalej Zasadowica

Barwa moczu normalnego

Barwa moczu normalnego waha się w odcieniach od jasnożółtego do ciemnożółtego. Najczęściej barwa ta jest bursztynowożółta. Zależy ona od zawartóśoi w nim barwników, jak urochromu, urohilinogenu, urobiliny, uroporfiryny, koproporfiryny, uroerytryny, urorozeiny i innych. Barwniki te z wyjątkiem urobiliny i urobilinogenu nie są jednak dokładnie zbadane. Urochrom zawiera azot oraz siarkę i powstaje z rozkładających się drobin białkowych. Czytaj dalej Barwa moczu normalnego

Zawartosc urohpertensyny w moczu zwieksza sie przy pozywieniu miesnym

Zawartość urohpertensyny w moczu zwiększa się przy pożywieniu mięsnym. Urohipotensyna rozpuszcza się w eterze i strąca alkoholem. Nagrzewanie do 1120 niszczy jej działanie trujące. Wprowadzenie dożylne tego ciała wywołuje zwężenie źrenic, spadek ciśnienia krwi oraz wymioty i biegunkę krwawą. We krwi po wprowadzeniu do niej urohpotensyny powstaje eozynofilia, limfocytoza, spada liczba krwinek czerwonych i zmniejsza się ich oporność. Czytaj dalej Zawartosc urohpertensyny w moczu zwieksza sie przy pozywieniu miesnym

Mocz normalny jest trujacy

Mocz normalny jest trujący, gdyż zawiera ciała powstające z przemiany materii, tzw. eukomainy. Prócz tego zawartość niezdolnych do dializy ciał koloidowych i innych ciał o charakterze trującym, których działanie sumując się, nadaje moczowi właściwości trujące. Badania wykazują, że zwierzęta po wstrzyknięciu im moczu giną z objawami drgawek, porażeń, ślinotoku, spadku ciepłoty ciała i zapaści. Mocz różnych zwierząt ma różny stopień jadowitości. Czytaj dalej Mocz normalny jest trujacy

Kreatyna w moczu prawidlowym

Kreatyna w moczu prawidłowym osób dorosłych nie występuje, jest jednak normalnym składnikiem moczu dzieci aż do okresu pokwitania, u kobiet zaś podczas ciąży najwyższe liczby kreatyny stwierdza się jednak po porodzie. Występuje, ona także w tych stanach patologicznych, w których wydalanie kreatyniny jest wzmożone, jak np. w głodzie, gorączce, nadczynności tarczycy, chorobach wyniszczających i w zaniku mięśni. Chlorki są naj obficiej reprezentowanymi solami zarówno w moczu, jak i we krwi. Człowiek wydala z moczem w warunkach zwykłych 12-14 g soli kuchennej na dobę. Czytaj dalej Kreatyna w moczu prawidlowym

Waleczki ziarniste powstaja wskutek bialkowego zwyrodnienia nablonków kanalików nerkowych

Wałeczki ziarniste powstają wskutek białkowego zwyrodnienia nabłonków kanalików nerkowych z wytwarzaniem się drobnych lub grubych ziarenek białkowych. Ziarenka te najpierw gromadzą się w protoplazmie komórek zwróconych do światła kanalików nerkowych i stopniowo wypełniają całe ich światło wydalając się w postaci wałeczków. Pozostałe zdrowe części protoplazmy z jądrem są zdolne do odrostu. Kanalik nerkowy często zostaje całkowicie zniszczony po oderwaniu się jego elementów komórkowych i wydalony w postaci wałeczków. Zależy to od charakteru procesu patologicznego toczącego się w kanalikach nerkowych. Czytaj dalej Waleczki ziarniste powstaja wskutek bialkowego zwyrodnienia nablonków kanalików nerkowych

Glukoza

Glukoza, której normalnie nie ma w moczu, ukazuje się wtedy prawie w takim stężeniu, w jakim jest w osoczu. Zatrucie cyjankiem daje ten sam wynik. Czynność, więc reabsorpcyjna kanalików, którą w doświadczeniach tych zniesiono, sprowadza się do usuwania całej glukozy, większości chlorków oraz wody z przesączu kłębkowego i zwracanie ich do, krwi. Wykazano przy tym u niższych zwierząt, że wchłanianie reabsorpcja glukozy odbywa się prawie całkowicie w kanaliku bliższym kłębka, podczas gdy wchłanianie chlorków oraz zmiana oddziaływania moczu pierwotnego odbywają się w kanaliku dalszym. Substancje, które ukazują się w moczu, podzielono na dwie grupy, a mianowicie na ciała, które są wydalane tylko wtedy, gdy ich stężenie we krwi przekracza pewien próg, jako tak zwane ciała progowe, oraz na ciała, które są wydalane przy niskiej ich koncentracji we krwi, jako tak zwane ciała nieprogowe. Czytaj dalej Glukoza

Stentowanie i terapia medyczna w przypadku miażdżycowego zwężenia tętnic nerkowych AD 8

Wynik ten był zgodny we wszystkich wcześniej określonych podgrupach, w tym u pacjentów z globalnym niedokrwieniem nerek iu pacjentów z innymi cechami wysokiego ryzyka. Obserwowaliśmy skromne, ale istotne statystycznie zmniejszenie 2 mm Hg w skurczowym ciśnieniu krwi za pomocą stentowania, ale to zmniejszenie nie przełożyło się na zmniejszenie liczby zdarzeń klinicznych. Inne próby z randomizacją, w tym próba angioplastyki i stentowania tętnic nerkowych (ASTRAL) 15 oraz stentowanie i obniżanie ciśnienia krwi i zmniejszanie stężenia lipidów w celu zapobiegania postępowi zaburzeń czynności nerek powodowanemu przez miażdżycowe zwężenie ostalne tętnicy nerkowej (STAR), 16 oceniali przydatność stentowania nerkowo-tętniczego w odniesieniu do czynności nerek i nie wykazali istotnych różnic w tym kluczowym pomiarze. Badania te zostały skrytykowane za udział w badaniu niektórych uczestników, którzy nie mieli znaczącego klinicznie zwężenia tętnicy nerkowej i nie potwierdzili swoich wyników w podstawowych laboratoriach.21 Ponadto żadne z poprzednich badań nie zostało zaprojektowane specjalnie w celu wykrycia korzyści w odniesieniu do klinicznych wydarzenia. Czytaj dalej Stentowanie i terapia medyczna w przypadku miażdżycowego zwężenia tętnic nerkowych AD 8

Ozanimod Induction and Maintenance Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad

W przeciwieństwie do tego, liczba komórek T pamięci efektorowej pozostaje względnie niezmieniona, co prawdopodobnie zachowuje nadzór immunologiczny.10,11 Jednakże odnotowano rzadkie przypadki poważnego rozsianego zakażenia ospą wietrzną-półpaśca i opryszczki pospolitej.12 Fingolimod nie jest selektywny względem receptora S1P1 i wiąże się z dodatkowymi trzema z pięciu podtypów receptora (S1P3, S1P4 i S1P5), które mogą prowadzić do zdarzeń niepożądanych, w tym do działań sercowo-naczyniowych, takich jak bradykardia (u <1% pacjentów), blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia (w 4% ), zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (w 14%) i obrzęk plamki żółtej (<1%). Ozanimod (RPC1063) to nowy doustny receptor S1P1 i modulator receptora S1P5 bez aktywności na S1P2, S1P3 i S1P4.16. Badanie fazy 2 ozanimod u pacjentów z nawracającym stwardnieniem rozsianym wykazało zależne od dawki zmniejszenie liczby krążących limfocytów, które było związane ze znacznym zmniejszeniem zmian zapalnych i neurodegeneracyjnych mózgu, z minimalnym wpływem na częstość akcji serca i enzymy wątrobowe.17 Oceniliśmy skuteczność i bezpieczeństwo ozanimod u pacjentów z umiarkowanie lub ciężko czynnym wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy.
Metody
Oględziny próbne
Od grudnia 2012 r. Do kwietnia 2015 r. Przeprowadziliśmy randomizowaną, podwójnie zaślepioną, kontrolowaną placebo, fazę 2 fazy terapii indukcyjnej i podtrzymującej w 57 ośrodkach w 13 krajach. Protokół, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu, został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym ośrodku. Czytaj dalej Ozanimod Induction and Maintenance Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego ad