Trzy „niewygodne prawdy” o opiece zdrowotnej ad

Realistycznym – i na dłuższą metę najważniejszym – celem reformy systemu opieki zdrowotnej nie jest redukcja kosztów, ale spowolnienie tempa wzrostu. 2. Postęp w medycynie jest głównym powodem, dla którego wydatki na opiekę zdrowotną wzrosły o 2,8% rocznie szybciej niż reszta gospodarki. 3
Jednak postępy w interwencjach diagnostycznych i terapeutycznych były w dużej mierze odpowiedzialne za wzrost długości i jakości życia. Jak możemy zachować większość korzyści zdrowotnych wynikających z przyszłych postępów medycznych, jednocześnie spowalniając tempo wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną.
Część odpowiedzi leży w stworzeniu dużej, częściowo niezależnej organizacji – takiej jak brytyjski Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej – w celu oceny korzyści i kosztów nowych interwencji medycznych. Taka organizacja musi dysponować znacznym budżetem, ponieważ każdego roku pojawiają się nowe interwencje na rynku, a nowe zastosowania starszych technologii przyczyniają się do tego problemu. Nie jest możliwe, aby poszczególni lekarze, a nawet duże grupy lekarzy przeprowadzali niezbędne analizy, zwłaszcza gdy niezbędne są oszacowania kosztów i korzyści. Ponadto finansowanie takiej organizacji musi być względnie stałe w czasie; finansowanie oparte na kaprysach rocznych środków Kongresu skazało na porażkę poprzednie rządowe inicjatywy w zakresie oceny technologii.
Inna część odpowiedzi dotyczy organizacji opieki zdrowotnej, które chcą i mogą włączyć oceny do codziennej praktyki. Muszą posiadać informacje, infrastrukturę i zachęty do świadczenia wysokiej jakości i opłacalnej opieki. Nie oznacza to, że muszą one być w pełni zintegrowanymi praktykami grupowymi. Oznacza to, że muszą one tworzyć mechanizmy, relacje i procesy, aby osiągnąć koordynację opieki wymaganej przez współczesnych pacjentów i dzisiejsze technologie opieki zdrowotnej.
3. Powszechny zasięg wymaga dotacji dla ubogich i tych, którzy są zbyt chorzy, aby pozwolić sobie na ubezpieczenie przy odpowiedniej premii aktuarialnej; Wymaga to także przymusu dla tych, którzy nie chcą pomóc w opłaceniu dotacji lub którzy chcą bezpłatnej jazdy , oczekując, że otrzymają opiekę, jeśli będą jej potrzebować.
Żaden kraj nie osiąga powszechnego zasięgu bez subsydiowania i przymusu, ale politycy USA wiążą siebie i system opieki zdrowotnej w węzłach, proponując reformy mające na celu ukrycie tych realiów. Politycznie, najbardziej atrakcyjne plany to te, które wprowadzają ludzi w błąd, myśląc, że ktoś inny płaci za ich ubezpieczenie. Obecnie ponad połowa ubezpieczonych Amerykanów uzyskuje ubezpieczenie poprzez zatrudnienie, a pracownicy zostali przekonani, że ich pracodawca ponosi większość kosztów opieki – przekonanie, że eksperci rynku pracy stwierdzili, że jest nieważne.4 Kiedy firma płaci 3000 $ do 7 000 USD na pracownika rocznie za opiekę zdrowotną, może uzyskać te pieniądze tylko na trzy sposoby: zmniejszając potencjalne podwyżki płac, podnosząc ceny za to, co firma sprzedaje (co oznacza niższe płace realne dla pracowników na całym świecie) lub obniżając zyski.
W ciągu ostatnich trzech dekad składki na ubezpieczenie zdrowotne wzrosły o około 300% (po skorygowaniu o ogólną inflację). Skąd pochodzą pieniądze na wyższe składki. Z podwyżek płac, które normalnie towarzyszyłyby wzrostowi wydajności
[hasła pokrewne: follixin skład, follixin, eskulap zary ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap zary follixin follixin skład