Waleczki ziarniste powstaja wskutek bialkowego zwyrodnienia nablonków kanalików nerkowych

Wałeczki ziarniste powstają wskutek białkowego zwyrodnienia nabłonków kanalików nerkowych z wytwarzaniem się drobnych lub grubych ziarenek białkowych. Ziarenka te najpierw gromadzą się w protoplazmie komórek zwróconych do światła kanalików nerkowych i stopniowo wypełniają całe ich światło wydalając się w postaci wałeczków. Pozostałe zdrowe części protoplazmy z jądrem są zdolne do odrostu. Kanalik nerkowy często zostaje całkowicie zniszczony po oderwaniu się jego elementów komórkowych i wydalony w postaci wałeczków. Zależy to od charakteru procesu patologicznego toczącego się w kanalikach nerkowych. Wałeczki tłuszczowe powstaj ą wskutek zwyrodnienia tłuszczowego komórek nabłonkowych kanalik6w nerkowych. Tłuszcz występuje wtedy w postaci ziarenek. Wałeczki te są, więc również ziarniste, charakter jednak chemiczny ziarenek jest tłuszczowy, nie zaś białkowy. Wałeczki lipidowe są wałeczkami ziarnistymi z ziarenkami lipidowymi. Wałeczki lipidowe, a także tłuszczowe, spotyka się najczęściej w przewlekłej nerczycy rozlanej, w nerczycy lipidowej i skrobiawicy nerek. Wałeczki nabłonkowe powstają wtedy, gdy na wałeczek ziarnisty nakładają się zwyrodniałe komórki nabłonka kanalików. [przypisy: wałeczki szkliste, ciemna barwa moczu, wałeczki ziarniste w moczu ]

Powiązane tematy z artykułem: ciemna barwa moczu wałeczki szkliste wałeczki ziarniste w moczu