Zasadowe oddzialywanie swiezo oddanego moczu

Zasadowe oddziaływanie świeżo oddanego moczu stwierdza się w tych stanach, w których mocznik w drogach moczowych ulega rozkładowi, zwłaszcza pod wpływem bakterii, na węglan i karhaminian amonu, w związku, z czym wydziela się amoniak. Zjawisko to nazywa się fermentacją amoniakową i występuje np. w nieżytach pęcherza moczowego, w jego porażeniach, w przeroście gruczołu krokowego. Mocz jednak wydzielający się z nerki jest kwaśny, dlatego też zasadowość moczu w tych przypadkach jest wtórna. Wszystkie czynniki, które zwiększają zasadowość krwi, jak np. podawanie dużej ilości lęków o charakterze zasadowym, pożywienie roślinne, przesuwaj ą pierwotnie oddziaływanie moczu w stronę zasadową, Jeżeli człowiekowi zdrowemu podać 5-10 g sody doustnie, to mocz z kwaśnego staje się zasadowy. Utrudnienie przejścia oddziaływania moczu kwaśnego w oddziaływanie zasadowe pod wpływem sody występuje w kwasicy nerkowej i cukrzycowej oraz w niewydolności nerek, kiedy dopiero podanie 100 i więcej gramów sody może zmienić odczyn moczu z kwaśnego na zasadowy. Mocz o oddziaływaniu kwaśnym lub obojętnym może podczas dłuższego stania w naczyniach wykazywać oddziaływanie zasadowe, co jest skutkiem przemiany bakteryjnej mocznika na węglan amonu. [patrz też: eskulap żary rejestracja, sole amonowe, wałeczki szkliste ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap żary rejestracja sole amonowe wałeczki szkliste