Barwa moczu normalnego

Barwa moczu normalnego waha się w odcieniach od jasnożółtego do ciemnożółtego. Najczęściej barwa ta jest bursztynowożółta. Zależy ona od zawartóśoi w nim barwników, jak urochromu, urohilinogenu, urobiliny, uroporfiryny, koproporfiryny, uroerytryny, urorozeiny i innych. Barwniki te z wyjątkiem urobiliny i urobilinogenu nie są jednak dokładnie zbadane. Urochrom zawiera azot oraz siarkę i powstaje z rozkładających się drobin białkowych. Niektórzy badacze utrzymują, że urochrom jest barwnikiem zasadniczym, nadającym moczowi barwę właściwą. Inne jednak badania wykazują, że barwa jego tylko w 25% zależy od urochromu, całość zaś barwy moczu zależy od innych barwników stale występującą bardzo jasnożółtawą barwę, moczu stwierdza się w moczówce prostej, w cukrzycy, w stwardnieniu naczyń nerkowych, czyli w marskości nerki, oraz w razie nadmiernego pobierania wody. [więcej w: wałeczki ziarniste w moczu, japana zjadam allegro, Warszawa wałeczki ziarniste w moczu ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap żary rejestracja japana zjadam allegro wałeczki ziarniste w moczu