Jednoustrojowa szczepionka przeciw wirusowi polio typu 1 u noworodków cd

Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa została ustanowiona dla tego badania i przejęła odpowiedzialność za monitorowanie zdarzeń niepożądanych i jakości danych. Wszyscy autorzy gwarantują kompletność i dokładność prezentowanych danych i analiz. Badania terenowe przeprowadzono w okresie od sierpnia 2005 r. Do października 2005 r. W trzech ośrodkach klinicznych (Ain Shams University, Kair, Kasr El Aini Hospital, University of Cairo, Cairo i Alexandria University, Alexandria); Działania popularyzatorskie, w tym pobieranie próbek kału, zostały przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i Ludności w Egipcie. Wymagana minimalna liczebność próby wynosząca 138 uczestników w każdej z dwóch grup badanych w celu wykrycia różnicy w odpowiedzi na monowalentną doustną szczepionkę przeciw wirusowi polio typu w porównaniu ze szczepionką trójwartościową o 20% lub więcej, na poziomie alfa 0,05 i poziom beta 0,10 (test dwustronny).
Projekt badania
Przyszły matki i ojcowie skontaktowano się podczas wizyt prenatalnych lub w momencie przyjęcia do porodu. Dostarczono im informacji o badaniu i zapytano, czy są chętni do wzięcia w nim udziału. Noworodki kwalifikowały się do uczestnictwa, jeśli były zdrowe od urodzenia (a poród nie był narażony na duże ryzyko), jeżeli miały masę urodzeniową 2,75 kg lub więcej, jeśli uzyskały wynik 9 punktów w skali Apgar lub 5 minut po porodzie, jeśli ich rodzina mieszkała w tym samym gubernatorstwie co miejsce badań i nie dalej niż 30 km od hotelu, jeśli rodzina nie planowała przeprowadzki podczas okresu studiów i jeśli pisemna lub ustna zgoda została udzielona przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna.
Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania po urodzeniu albo dawki doustnej szczepionki doustnej polio jednowartościowego typu (Z5181, Sanofi Pasteur), formułowanej tak, aby zawierała co najmniej 106 medianowych dawek zakaźnych komórek (CCID50) szczepu polioawirusa Sabin typu 1, albo dawkę trójwalentnej doustnej szczepionki przeciw polio (Z5285, Sanofi Pasteur), sformułowanej tak, aby zawierała odpowiednio co najmniej 106, 105 i 105,6 CCID50 z rodzajów 1, 2 i 3 wirusa polio Sabin. W wieku 30 dni wszyscy pacjenci otrzymali dawkę jednowartościowej doustnej szczepionki przeciw wirusowi polio. Szczepionki zostały wysłane na suchy lód od producenta do Kairu.24
W przypadku trójwalentnej doustnej szczepionki przeciw wirusowi polio producent podał średnie wartości mocy jako część testów uwalniania wielu partii. Miano mocy dla monowalentnej szczepionki wynosiło 106,8 dla wirusa polio typu 1. Miano szczepionki trójwartościowej wynosiło 106,9 dla typu 1, 105,5 dla typu 2 i 106,5 dla typu 3. Testy przeprowadzone przez Francuską Agencję ds. Bezpieczeństwa Produktów Zdrowotnych (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) wykazały miano 106,7 dla jednowartościowa doustna szczepionka przeciw wirusowi polio typu i miana 106,6 dla typu 1, 105,4 dla typu 2 i 106,1 dla typu 3 dla szczepionki trójwalentnej.
Próbki krwi pobierano przy urodzeniu (krew pępowinowa) i 30 i 60 dni po urodzeniu. Po koagulacji surowicę oddzielono, zamrożono i przechowywano w temperaturze -20 ° C na miejscu badania aż do wysyłki do CDC. Próbki badano w trzech powtórzeniach z użyciem zmodyfikowanych testów neutralizacji dla przeciwciał przeciwko typom 1, 2 i 3 wirusa polio.25 Początkowe rozcieńczenie było odwrotnym mianem 8
[więcej w: Warszawa wałeczki ziarniste w moczu, wałeczki ziarniste w moczu, wałeczki szkliste ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap żary rejestracja wałeczki szkliste wałeczki ziarniste w moczu