Mocz

Mocz wtedy odpowiada ultra przesączowi osocza krwi, z tą tylko różnicą, że stężenie kreatyniny jest o wiele niższe, stężenie zaś chlorków o wiele wyższe niż w osoczu krwi. Wykazano również, że przesączanie jest związane z przepuszczalnością błony, która przepuszcza ciała o cząsteczkach małych, nie przepuszcza zaś cząsteczek większych. Wielkość porów błony kłębka nerkowego oceniono na 2 mikrony. Dowodem istnienia przesączania jest również zmiana w składzie i przepływie moczu wywołana zmianami w ciśnieniu tętniczym krwi. Zwiększenie się wypływu, moczu otrzymuje się wtedy, gdy wzrasta ciśnienie tętnicze, co wskazuj e raczej na istnienie mechanizmu fizycznego, nie zaś wydzielniczego. Fakt, że skład moczu, jaki otrzymuje się przy wyższym ciśnieniu tętniczym, zbliża się do składu osocza np. stężenie kreatyniny spada, a stężenie chlorków wzrasta, wskazuje, że przy szybkim przepływie moczu płyn szybko przechodzi obok komórek kanalików. Jeżeli więc skutki wysokiego ciśnienia krwi byłyby duże i długotrwałe, to skład moczu powinien zbliżać się lub nawet osiągać skład płynu kłębkowego, gdyż płyn kłębkowy podobnie do przesączu osocza różni, się od normalnego moczu niższym stężeniem kreatyniny, a wyższym stężeniem chlorków. [więcej w: amstii allegro, amstii allegro Śródmieście, modelarstwo allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: amstii allegro eskulap zary modelarstwo allegro