Niski ciezar gatunkowy moczu

Niski ciężar gatunkowy moczu występuje w moczówce prostej, w niektórych chorobach układu nerwowego i we wszystkich tych sprawach, w których w związku z zaburzeniem przemiany wodnej więcej wody przechodzi do moczu. Napięcie powierzchniowe moczu obliczone w dynach wykazuje, że wynosi ono 56–73, przy czym jest ono niższe od napięcia powierzchniowego wody, które wynosi 75-83. Znaczne rozrzedzenie moczu, jak to widzimy w moczówce prostej, powoduje zwiększenie się napięcia powierzchniowego. Obecność w moczu barwników żółciowych, fenolu, ciał białkowych i wytwo-rów rozpadu białkowego zmniejsza napięcie powierzchniowe moczu do 150 % napięcia powierzchniowego wody. Mocz skręca płaszczyznę polaryzacji na lewo, o 0,1-0,9° co jest związane z różną zawartością w moczu kwasów glukuronowych i aminokwasów. Zwiększenie się stopnia skręcania płaszczyzny pola-ryza-cji na lewo jest wyrazem wzmożonego gnicia w j elitach i wchłaniania się aromatycznych alkoholi i kwasów oraz wytworów niecałkowitego utleniania białek. Skręcenie płaszczyzny polaryzacji na prawo zależy przede wszystkim od obecności w moczu cukrów niezależnie od ich pochodzenia. [więcej w: follixin skład, zhemolizowana krew, wałeczki szkliste ]

Powiązane tematy z artykułem: follixin skład wałeczki szkliste zhemolizowana krew