TEORIE WYTWARZANIA MOCZU

TEORIE WYTWARZANIA MOCZU Cushny w oparciu o teorię Ludwiga wysunął nową teorię wydzielania moczu, która do dziś uważa się za najbardziej odpowiadającą potrzebom teorii i praktyki i najbardziej przejrzystą. Nazywa się ona teorią filtracyjno – reabsorpcyjna. Przyczyniły się do jej powstania między innymi badania polskich badaczy, zwłaszcza Sobierańskieeo. Teoria ta opiera się na tym, że kłębkach odbywa się zwykłe przesączanie wody i rozpuszczonych we krwi ciał stałych z wyjątkiem białka. Jest to tzw. ultraprzesacz lub mocz pierwotnv. Mocz ten przedostawszy się do kanałków ulega zagęszczeniu przez czynną pracę komórek nabłonkowych kanalików, które wchłaniają wodę i rozpuszczone w mej składniki, stałe. Cushny uważa, więc, że wchłanianie w kanalikach odbywa się nie biernie drogą dyfuzji jak to twierdził Ludwig – lecz jest procesem czynnym komórki żywej Przez ten proces mocz zostaje zagęszczony do takiego stopnia, w jakim przechodzi już do miedniczki nerkowej, jako gotowy mocz. Próby jednak doświadczalne wykazują, że teoria filtracyjno-reabsorpcyjna tłumaczy tworzenie się moczu tylko wtedy, gdy uwzględni się jego normalne składniki. Wiele, bowiem ciał obcych, jak np. czerwień fenolowa i inne, po wstrzyknięciu do krwi ukazują się, w moczu w o wiele większej ilości, niż to można obliczyć z teorii filtracyjno-reabsorpcyjnej. [więcej w: sole amonowe, follixin skład, ciemna barwa moczu ]

Powiązane tematy z artykułem: ciemna barwa moczu follixin skład sole amonowe