Trzy „niewygodne prawdy” o opiece zdrowotnej cd

W ciągu tych trzech dziesięcioleci przeciętny pracownik nie otrzymał żadnego wzrostu płac dostosowanych do inflacji. Z kolei zyski przedsiębiorstw wzrosły o 232% przed opodatkowaniem (284% po opodatkowaniu), skorygowane o inflację5. Przekonanie, że składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne pochodzi z zysków przedsiębiorstw, a nie realne wynagrodzenie pracowników, odzwierciedla triumf nadziei ponad doświadczenie – i stanowi ogromną przeszkodę w uzyskaniu publicznego poparcia dla bardziej wydajnego, sprawiedliwszego sposobu opłacania ubezpieczenia zdrowotnego. Zakłopotanie związane z rolą pracodawców łączy się z zamieszaniem dotyczącym roli rządu. Politycy często twierdzą, że rząd daje ludziom ubezpieczenie zdrowotne. W rzeczywistości każdy dolar wydawany przez rząd na ubezpieczenie zdrowotne musi pochodzić z kieszeni publicznej. Jeśli rząd działa odpowiedzialnie, pieniądze przyjdą w formie podatków. Jeśli będzie nieodpowiedzialnie, zostanie pożyczony, tworząc długi, za które przyszłe pokolenia będą musiały same się opodatkować, aby spłacić odsetki i kapitał.
Najbardziej skutecznym, sprawiedliwym sposobem uzyskania powszechnego ubezpieczenia jest udostępnienie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego każdemu bez względu na dochody, status zatrudnienia, sytuację rodzinną lub inne cechy i zapłacenie za niego z podatkiem w przybliżeniu proporcjonalnym do dochodu lub konsumpcji. W takim systemie bogaci i zdrowi finansowaliby ubez- pieczenie dla biednych i chorych. Osoby o średnich dochodach i średnim stanie zdrowia płacą tyle, by pokryć koszty własnego ubezpieczenia.
Długotrwała debata na temat ubezpieczenia zdrowotnego i opieki zdrowotnej, która będzie kontynuowana tej jesieni, będzie bardziej konstruktywna i prawdopodobnie bardziej owocna, jeśli wszyscy uczestnicy przyjmą te niewygodne prawdy za punkt wyjścia.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Dr Fuchs zgłasza otrzymywanie wsparcia z dotacji od Fundacji Blue Shield of California. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Dr Fuchs jest emerytowanym profesorem ekonomii na Uniwersytecie Stanforda w Stanford w Kalifornii.

[więcej w: wałeczki ziarniste w moczu, japana zjadam allegro, modelarstwo allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: japana zjadam allegro modelarstwo allegro wałeczki ziarniste w moczu