WALECZKI NERKOWE

WAŁECZKI NERKOWE Szczególnymi tworami znajdującymi się w moczu i widocznymi pod mikroskopem w jego odwirowanym osadzie są tzw. wałeczki nerkowe. Wałeczki te są tworami walcowatymi o różnej wielkości i grubości, o ostrych zarysach. Odróżniamy wałeczki: 1. szkliste 2. ziarniste 3. tłuszczowe 4. lipidowe 5. woskowe 6. nabłonkoweskładające się z krwinek. Prócz tego można jeszcze odróżnić wałeczki rzekome a mianowicie wałeczki: 1. solne 2. bakteryjne. Wałeczki szkliste występują w moczu najczęściej. Mają one kształt odlewu światła kanalika nerkowego i składają się z jednostajnej, bezbarwnej masy szklistej. Mogą one być nakrapiane krwinkami czerwonymi białymi, pyłkiem składającym się z soli moczanowych lub wytworami rozpadu białkowego. Wałeczki szkliste, występujące w chorobach nerek, nie określają charakteru zmian nerkowych, tym bardziej, że mogą one znajdować się w moczu w warunkach normalnej czynności nerki, zwłaszcza w białkomoczu fizjologicznym. [hasła pokrewne: nitkowiec ludzki, eskulap zary, zróbmy sobie wnuka cda ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap zary nitkowiec ludzki zróbmy sobie wnuka cda