Wlasciwosci anatomiczne klebka nerkowego

Właściwości anatomiczne kłębka nerkowego, którego naczynie doprowadzające krew jest szersze, odprowadzające zaś węższe, sprawiają, że ciśnienie krwi W kłębku wynosi połowę wysokości ciśnienia panującego w tętnicy głównej. Utrzymywaniu optymalnego ciśnienia krwi w kłębkach sprzyja regulacja nerwowa naczyń nerkowych, zwłaszcza naczynia doprowadzającego i odprowadzającego. Ciśnienie, więc filtracyjne jest dostatecznie duże, by przezwyciężyć przeciwstawiające mu się ciśnienie koloido-osmotyczne osocza krwi, przez co przesączanie odbywa się sprawnie. Teoretycznie ciśnienie w naczyniach włosowatych kłębka może wzrosnąć przez zrost ogólnego ciśnienia tętniczego, gdy nastąpi zwiększony przepływ krwi przez nerkę, 2 przez rozszerzenie doprowadzających naczyń kłębkowych dających również zwiększony przepływ krwi lub 3 przez zwężenie naczyń odprowadzających, zmniejszające przepływ krwi. W każdym przypadku wytwarzanie moczu jest przyspieszone. Stwierdzono, że wytwarzanie moczu jest zależne od ciśnienia tętniczego, a nie od szybkości, przepływu krwi przez nerki. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego zmniejsza lub znosi wytwarzanie moczu. [więcej w: zhemolizowana krew, endodoncja mikroskopowa łódź, piperine forte allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: endodoncja mikroskopowa łódź piperine forte allegro zhemolizowana krew